ВИЗИТКИ

ОТПЕЧАТВАНЕ НА

ОФСЕТОВ, ДИГИТАЛЕН ПЕЧАТ, GOLD ПЕЧАТ

ДИПЛЯНИ

ОТПЕЧАТВАНЕ НА

БРОШУРИ, ФЛАЕРИ, ФИРМЕНИ КАТАЛОЗИ

Дизайн

Дигитален печат

Широкоформатен печат

Сувенирна реклама

Външна реклама

Продуктова фотография

Рекламна агенция НИТОС е създадена на 08.05.1995 г. и вече 26 години ежедневно се доказва като лидер в рекламната дейност и затвърждава позициите си на пазара. Услугите, които предлагаме са широкомащабни и съобразени с последните иновации в тази област. За много от предлаганите услуги вече можем да покрием затворен цикъл – графичен дизайн, предпечатна подготовка, рекламна фотография, външна реклама, отпечатване на рекламни материали – като компактността пести на клиента време и излишни усилия.

Вашето желание е Императив, за нашият дружен колектив. Свежите ни етикети, ще са ваши амулети. И реклами, и дипляни, за клиентите отбрани. С визитки актуални, виe ще сте Уникални. Календари във тенденция, “свалят” всяка конкуренция. Качество, дизайн, старание – творческото ни Послание. Ще ви забележат всички, с нас ще бъдете Различни.

Стараем се да изпълняваме поставените от клиента задачи с максимална бързина и качество. Екипът ни е млад, амбициозен, мотивиран, креативен, непрекъснато информиращ се за новостите в бранша. Изключително държим както на качеството и прецизността, така и на експресността в работата, за да бъде удовлетворителна и максимално ползотворна и за двете страни. За 26-те години, през които е на рекламния пазар, рекламна агенция  НИТОС е изградила сериозни позиции. Имаме постоянни клиенти не само в Пазарджишка област, но и от цялата страна. Обслужваме и международни клиенти, което е комплимент за нас, че можем да покрием световен стандарт и да бъдем изключително конкурентноспособни. Това още повече ни мотивира да вървим напред, да сме отворени за нови предложения, да се информираме, да се развиваме. Рекламна агенция НИТОС е единствената агенция в региона, която е въвела система за управление съгласно EN ISO 9001:2008.

25

ГОДИНИ

18 024

ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

42 621

СВЕЖИ ИДЕИ

98,8%

УСПЕШНИ ПОРЪЧКИ

Най-новите продукти от Онлайн магазина

Нашата мисия е да предоставяме на своите кли­енти кон­ку­рен­т­но способни продукти и услуги, които в най-го­ляма степен да удо­в­летворяват техните изисквания и очаквания.

Затова де­кла­рираме, че ще се ръководим от следните принципи:

– Ръководството на Рекламна агенция НИТОС съзнава, че просперитета на фирмата, нейната стабилност и дори съществуването и зависят от кли­ентите. Затова клиента стои в центъра на вниманието ни. Ние приемаме клиента като наш партньор и затова всеки сътрудник се стреми да удовлетвори неговите изискванията и очаквания.

– Ръководството на Рекламна агенция НИТОС разбира, че качествени продукти могат да се създават само от удовлетворени сътрудници. Само удовлетворени съ­труд­ници могат да гарантират изискванията и очакванията на клиентите. Само удовлетворените сътрудници ще се стремят да запазят работните си места и да осигурят просперитета на фирмата, в която работят. Затова ръководството ще гарантира интересите на своите сътрудници:

– Адекватно заплащане на постигнати резултати и производителност

– Възможност за повишаване на квалификацията

– Здравословна работна среда и добър микроклимат във фирмата

– Същевременно с това ръководството изисква всички сътрудници на фир­мата да влагат максимум усилия, старание и отговорност при из­пъл­не­ние на възложените им задачи с цел осигуряване на необходимото ка­чест­во и удовлетворяване изискванията на своите клиенти и техните очаквания. Ръководството и сътрудниците се стремят непрекъснато да откриват нови възможности за подобряване на производствените процеси.

– Нашите партньори имат интерес от дълготрайно сътрудничество с нас и уве­личаване на продажбите си. Ние се стремим да предлагаме продуктите на на­шите партньори по подходящ начин, който ще удовлетвори техните из­исквания и очаквания.

– Обществото очаква от нас отговорно поведение. Това означава да осигурим здравословна среда за нашите сътрудници и да гарантираме достатъчно вре­ме за тяхното възстановяване. Това означава да гарантираме техните ра­­ботни места и да се стремим да разкриваме нови.