ВИЗИТКИ

ОТПЕЧАТВАНЕ НА

ОФСЕТОВ, ДИГИТАЛЕН ПЕЧАТ, GOLD ПЕЧАТ

ДИПЛЯНИ

ОТПЕЧАТВАНЕ НА

БРОШУРИ, ФЛАЕРИ, ФИРМЕНИ КАТАЛОЗИ

Дизайн

Дигитален печат

Широкоформатен печат

Сувенирна реклама

Външна реклама

Продуктова фотография

Рекламна агенция НИТОС е създадена на 08.05.1995 г. и вече 27 години ежедневно се доказва като лидер в рекламната дейност и затвърждава позициите си на пазара. Услугите, които предлагаме са широкомащабни и съобразени с последните иновации в тази област. За много от предлаганите услуги вече можем да покрием затворен цикъл – графичен дизайн, предпечатна подготовка, рекламна фотография, външна реклама, отпечатване на рекламни материали – като компактността пести на клиента време и излишни усилия.

Вашето желание е Императив, за нашият дружен колектив. Свежите ни етикети, ще са ваши амулети. И реклами, и дипляни, за клиентите отбрани. С визитки актуални, виe ще сте Уникални. Календари във тенденция, “свалят” всяка конкуренция. Качество, дизайн, старание – творческото ни Послание. Ще ви забележат всички, с нас ще бъдете Различни.

Стараем се да изпълняваме поставените от клиента задачи с максимална бързина и качество. Екипът ни е млад, амбициозен, мотивиран, креативен, непрекъснато информиращ се за новостите в бранша. Изключително държим както на качеството и прецизността, така и на експресността в работата, за да бъде удовлетворителна и максимално ползотворна и за двете страни. За 27-те години, през които е на рекламния пазар, рекламна агенция  НИТОС е изградила сериозни позиции. Имаме постоянни клиенти не само в Пазарджишка област, но и от цялата страна. Обслужваме и международни клиенти, което е комплимент за нас, че можем да покрием световен стандарт и да бъдем изключително конкурентноспособни. Това още повече ни мотивира да вървим напред, да сме отворени за нови предложения, да се информираме, да се развиваме.

27

ГОДИНИ

18 024

ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

42 621

СВЕЖИ ИДЕИ

98,8%

УСПЕШНИ ПОРЪЧКИ

Най-новите продукти от Онлайн магазина

Нашата мисия е да предоставяме на своите кли­енти кон­ку­рен­т­но способни продукти и услуги, които в най-го­ляма степен да удо­в­летворяват техните изисквания и очаквания.

Затова де­кла­рираме, че ще се ръководим от следните принципи:

– Ръководството на Рекламна агенция НИТОС съзнава, че просперитета на фирмата, нейната стабилност и дори съществуването и зависят от кли­ентите. Затова клиента стои в центъра на вниманието ни. Ние приемаме клиента като наш партньор и затова всеки сътрудник се стреми да удовлетвори неговите изискванията и очаквания.

– Ръководството на Рекламна агенция НИТОС разбира, че качествени продукти могат да се създават само от удовлетворени сътрудници. Само удовлетворени съ­труд­ници могат да гарантират изискванията и очакванията на клиентите. Само удовлетворените сътрудници ще се стремят да запазят работните си места и да осигурят просперитета на фирмата, в която работят. Затова ръководството ще гарантира интересите на своите сътрудници:

– Адекватно заплащане на постигнати резултати и производителност

– Възможност за повишаване на квалификацията

– Здравословна работна среда и добър микроклимат във фирмата

– Същевременно с това ръководството изисква всички сътрудници на фир­мата да влагат максимум усилия, старание и отговорност при из­пъл­не­ние на възложените им задачи с цел осигуряване на необходимото ка­чест­во и удовлетворяване изискванията на своите клиенти и техните очаквания. Ръководството и сътрудниците се стремят непрекъснато да откриват нови възможности за подобряване на производствените процеси.

– Нашите партньори имат интерес от дълготрайно сътрудничество с нас и уве­личаване на продажбите си. Ние се стремим да предлагаме продуктите на на­шите партньори по подходящ начин, който ще удовлетвори техните из­исквания и очаквания.

– Обществото очаква от нас отговорно поведение. Това означава да осигурим здравословна среда за нашите сътрудници и да гарантираме достатъчно вре­ме за тяхното възстановяване. Това означава да гарантираме техните ра­­ботни места и да се стремим да разкриваме нови.