Гаранционни стикери – пълноцветни с произволна форма

Изработката на гаранционни стикери от специализирано фолио, гарантира целоста на продукта който защитават. При опит за отлепване се разрушават, по този начин изделията се предпазват от неоторизирано отваряне. Употребата им е възможна при всякакви изделия към които има такива изисквания. Могат да се изработят с произволна цветност (пълноцветен печат) и форма, без ограничения за минимална бройка.