Светеща реклама – метална конструкция + винил за задно осветяване апликиран с транслуцентно фолио – варианта е изключително удачен за големи по размер конструкции, а висококачественното фолио гарантира висок интензитет на цветовете

Светещи кутии

Project Description

Светеща реклама - метална конструкция + винил за задно осветяване апликиран с транслуцентно фолио - варианта е изключително удачен за големи по размер конструкции, а висококачественното фолио гарантира висок интензитет на цветовете

Светеща реклама – метална конструкция + винил за задно осветяване апликиран с транслуцентно фолио – варианта е изключително удачен за големи по размер конструкции, а висококачественното фолио гарантира висок интензитет на цветовете

Back to Top